Velkommen til

Triumph MC Owners Club Denmark

Bliv medlem

Om Triumph MC Owners Club

Triumph klubben i Danmark blev stiftet i 1988

Triumph klubben i Danmark blev stiftet i 1988 Klubben har til formål at samle ejere af såvel gamle som nye Triumph motorcykler. Gennem fælles møder og arrangementer søger klubben at udbrede kendskabet og interessen for mærket. Klubben udgiver sit klubblad 4 gange årlig.

Klubbladet

Klubbens blad udkommer 4 gange årligt
Deadline nr. 1 - 15. februar
Deadline nr. 2 - 15. maj
Deadline nr. 3 - 15. august
Deadline nr. 4 - 15. november

Tilmelding

Kontingentet andrager 200 kr årligt.
Kontingentet betales i første kvartal og reduceres kvartalsvis ved senere indmeldelse,
Det vil sige: 150 kr ved indmeldelse i 2. kvartal, 100 kr i 3. kvartal og 50 kr i 4. kvartal.
Endeligt er der et indmeldelsesgebyr på 50 kr.

Vil du vide mere, - så bliv medlem :)

Klubben i Tal

Klubben har bestået siden 1988

Medlemmer (and counting)

Klubblade

Artikler

Mulige køreture blandt vores medlemmer